You need to upgrade your Flash Player.

Please visit www.adobe.com

Нужно е да обновите вашият Flash Player.

Моля посетете www.adobe.com

Vanio Ivanov / PAINTINGS
No-Frost Design Space

Navigation

Vanio Ivanov

Born in Dobritch, Bulgaria on 31'th July, 1973.
Graduated in painting from the "Art Academy Jules Pascen", Sofia in 1996.

One-man shows:
1996 - Art Gallery "Vitosha", Sofia
1997 - Art Gallery "Dobritch", Dobritch
1998 - Art Gallery "Artin", Varna
1999 - Art Gallery "Dobritch", Dobritch
2002 - Art Gallery "Balchik", Balchik

Participation at group exhibitions:
Sofia, Sozopol, Dobrich, Varna, Veliko Turnovo, Plovdiv, Ruse

Besides beeing a graphic, web and interactive designer, Vanio is a striking artist also. So here is a site presenting his artworks. One more thing. All of his "talents" are in there. Painting, designing, even flash coding. Enjoy this beyond-all-belief-one-man show.

No-Frost Design Space is specialised in Web Design, Graphic Design, Corporate Identity, Digital Media, Print Media, Multimedia and Interactivity.
No-Frost ©2007

paint.no-frost.net is an online fine art gallery, presenting the contemporary approach of Vanio Ivanov's abstract art.

Print Design, Website Design And Development, Corporate Identity

Annual reports, catalogues, brochures, books, product packaging, posters, magazines, invitations, calendars… every little thing needs an appropriate design in order to communicate its idea, to do its job, or just to look good.

A website is not only the most versatile way to invest in online advertisment, but also a powerful instrument for solving real world business problems. A well designed and executed website can deliver various results not achievable with traditional advertising forms, like reinforcing brand identity, building up client loyalty, increasing sales, collecting information about clients, conducting market research and beyond.

The development of a corporate image gives your brand a style, a consistent look between different media, a recognizable and memorable face that communicates your business attitude. Corporate Identity design may include the design and creation of anything related to your business - from logo and letterhead, through business cards, stationery and product packaging, to outdoor media and interior design.
Навигация

Ваньо Иванов

Роден на 31 Юли в гр. Добрич през 1973 г.
Завършва СОУ "Дора Габе" - Добрич през 1991 г. със специалност "Организатор на образователни дейности по изобразително изкуство".
Завършва живопис в Академия за изобразително изкуство "Жул Паскин" - София през 1996 г.

Самостоятелни изложби:
1996 - Художествена галерия "Витоша", София
1997 - Художествена галерия "Добрич", Добрич
1998 - Художествена галерия "Artin", Варна
1999 - Художествена галерия "Добрич", Добрич
2002 - Художествена галерия "Балчик", Балчик

Участия в общи изложби:
София, Созопол, Добрич, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе

Освен графичен, уеб и интерактивен дизайнер, Ваньо е и художник. Тук може да станете съпричастни към образите на един различен свят. И не само това. Сайта е доказателство на всички негови "таланти". Живопис, дизайн, даже програмиране...

No-Frost Design Space е студио специализирано в областа на уеб дизайн, графичен дизайн, корпоративна идентичност, мултимедия, предпечат и печат.
Но-Фрост ©2007

Печатна графика, Дизайн и разработка на уеб сайтове, Фирмен стил

Годишни отчети, каталози, брошури, книги, опаковки, плакати, списания, покани, календари...
И най-дребното нещо се нуждае от подходящ дизайн, за да предаде идеята си, да свърши работата си или просто за да изглежда добре.

Онлайн рекламата е най-гъвкавият маркетингов инструмент. За разлика от печатната, телевизионната и радио рекламата, съществуването на вашия уебсайт не е лимитирано в рамките на определен период, съдържанието му може да бъде променяно според нуждите ви и е достъпно 24/7.
Освен да представя вашата организация, добре изпълнената уеб страница би могла да продава продукти и услуги, да събира информация относно вашите клиенти, да улеснява комуникацията между фирмените отдели, да спомага извършването на пазарни проучвания...
Корпоративен уеб сайт, промоционален уеб сайт...

Създаването на фирмен стил дава на вашата марка визуална последователност, различим и запомнящ се образ, изразяващ вашата специфичност.
Дизайнът на фирмен стил може да включва всичко - от лого, през визитни картички, папки, бланки или указателни табели, до външна реклама и интериорен дизайн.